z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Mszana Dolna


Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Mszana Dolna

W dniu 11 września 2023 r. Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, podjął ważną decyzję o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego. Potrzeba powołania nowego zespołu wynikała ze zmiany przepisów prawa, to jest z nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem zespołu interdyscyplinarnego jest m.in. skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej w społeczności naszej gminy.

Skład Zespołu

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Mszana Dolna działa w oparciu o Uchwałę nr LXIII/639/23 Rady Gminy Mszana Dolna. Jego skład obejmuje przedstawicieli różnych instytucji, którzy wspólnie podejmą działania mające na celu ochronę ofiar przemocy. W skład zespołu wchodzą:

 • Izabela Malec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Beata Farganus – Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Anna Kyjanica – Asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Anna Petrycka – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej
 • Maria Farganus – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej
 • Adrian Walczak – Kierownik ds. Prewencji Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej
 • Zbigniew Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie Wielkiej
 • Maria Lis – Pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kasince Małej
 • Andrzej Diduszko – Kurator Specjalista ds. Dorosłych Sądu Rejonowego w Limanowej
 • Beata Ciesielczyk – Kurator Specjalista ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Limanowej

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mszana Dolna zwołane przez Wójta Gminy Mszana Dolna odbyło się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w dniu 19 września 2023 r.. Podczas spotkania dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu – funkcję tę pełni Anna Kyjanica, zastępować ją będzie Anna Petrycka.

Podczas pierwszego posiedzenia uchwalono regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno - pomocowych, pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej Zespół Interdyscyplinarny w gminie aktywnie działa w celu ograniczenia zjawiska przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy.

 

Główne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Diagnoza problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym:
 • Zespół dokonuje kompleksowej diagnozy problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym, analizując skalę i charakter zjawiska.
 1. Inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych:
 • Zespół podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych. Działa we współpracy z odpowiednimi podmiotami.
 1. Opracowywanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej:
 • Zespół opracowuje projekt gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy.
 1. Rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy w środowisku lokalnym:
 • Zespól aktywnie promuje instytucje, organizacje i osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy domowej budując w ten sposób lokalną koalicję na rzecz powstrzymania zjawiska przemocy. Promuje również informacje o dostępnych formach pomocy w lokalnym środowisku.
 1. Powoływanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych:
 • Zespół tworzy i monitoruje działania grup diagnostyczno-pomocowych, które reagują na konkretne przypadki przemocy domowej.
 1. Prowadzenie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową:
 • Zespół kieruje osoby stosujące przemoc domową do programów korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych, wspierając ich proces zmiany.

Zespół Interdyscyplinarny jest kluczowym elementem systemu walki z przemocą domową na szczeblu lokalnym. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego to ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Dzięki współpracy różnych instytucji będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać przemocy domowej i pomagać potrzebującym – uzasadnił swoją decyzję Wójt Bolesław Żaba.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mszana Dolna jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spadochroniarzy 6, 34-700 Mszana Dolna, kontakt z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego można nawiązać pod nr tel. 18 33 10 541 lub z Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pod nr tel. 18 33 19 810.

Zapraszamy do kontaktu mieszkańców borykających się z problemem przemocy domowej jak również świadków przemocy.