Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W grudniu 2019 roku nasza szkoła złożyła wniosek do UG Mszana Dolna o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Piorytet 3. Składany wiosek  został pozytywnie rozpatrzony.

Pierwszym z działań, które zostało wykonane było zbadanie preferencji czytelniczych wśród uczniów oraz rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej. Wybór skonsultowano również z nauczycielami, głównie w sprawie zakupu nowych lektur szkolnych. Propozycje zbierane były przez cały wrzesień. W październiku przeprowadzone zostały konsultacje z  pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kasince Małej, pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rabie Niżnej oraz kierownikiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie – Filia w Myślenicach w zakresie planowania zakupów książek. Podczas spotkań wymieniono również informacje na temat wydarzeń promujących czytelnictwo m.in. udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, I Międzynarodowej edycji „Przerwy na czytanie” realizowanej w ramach kampanii społecznej „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” oraz Wielkiej Zbiórce Książek 2020. Następnie odbyły się konsultacje

z Radą Rodziców działającą przy SP nr w Kasince Małej oraz Samorządem Uczniowskim

w sprawie zakupu nowych woluminów do biblioteki szkolnej. Przy wyborze uwzględniono preferencje czytelnicze uczniów, wzięto pod uwagę oczekiwania rodziców oraz zakup nowości wydawniczych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W oparciu o podjęte wszystkie konsultacje powstała lista książek do zakupu w ramach NPRCz. Nowości wydawnicze zostały zamówione w KSIĘGARNII „EUREKA” z siedzibą w Rabce-Zdrój.

            Po otrzymaniu środków finansowych w wysokości 5000 zł (kwota przyznanego wsparcia finansowego: 4000 zł, wkład własny 1000 zł) od października do grudnia 2020 roku rozpoczął się etap kupowania, opracowania nowości wydawniczych oraz działań promujących czytelnictwo. Łącznie zakupiono 382 egzemplarzy książek, w tym 146 lektur szkolnych, a także 1 audiobook.

            Kolejnym etapem było wyeksponowanie zakupionych nowości wydawniczych.

W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę księgozbioru zakupionego w ramach NPRCz

i zaproszono uczniów klas I-III wraz z wychowawcami. Bibliotekarz omówił księgozbiór

i podzielił go na działy dla uczniów klas młodszych, starszych, z niepełnosprawnościami  

oraz lektury szkolne. Nowości wydawnicze zostały ułożone na specjalnie wydzielonych regałach książkowych.

            Dzięki uczestnictwie w programie umocniona została współpraca z wychowawcami klas podczas realizacji projektów czytelniczych, w których wzięło udział 185 uczniów szkoły

z 10 oddziałów. W okresie od października do grudnia uczniowie zrealizowali 10 projektów edukacyjnych, a także uczestniczyli w akcjach promujących książkę i czytelnictwo. Wiele projektów wykonanych zostało w ramach zdalnego nauczania, co niewątpliwie stanowiło zarówno dla uczniów jak i wychowawców nowe, trudne doświadczenie. Zrealizowano projekty czytelnicze: „Mała książka, wielki człowiek”, „Zaprzyjaźnianie się z książką”,  „Poznajemy niezwykły świat książki”, „Moje ulubione lektury”, „Spotkanie na szczycie Olimpu”, „Projekt z  lekturą”, „Tropem bohatera fantasy…”, „Co lubię czytać?”, „Książki, które przeczytałem”.

            Uczniowie SP nr 2 w Kasince Małej brali udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo m.in. w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji  „Przerwa na czytanie 2020”- bicie rekordu w czytaniu na przerwie, kampanii społecznej „Wielka Zbiórka Książek 2020” oraz w spotkaniu online z pisarką Elizą Piotrowską  - autorką i ilustratorką książek

dla dzieci.

Biblioteka szkolna dzięki uczestnictwie w NPRCz zbogaciła się o nowe, aktualne, pięknie ilustrowane pozycje książkowe z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wymienione i  zakupione zostały brakujące lektury szkolne. W znaczący sposób zwiększyło się zainteresowanie biblioteką jak i samą książką. Wzrosła liczba odwiedzin i wypożyczeń. Program otworzył możliwość do nowych, ciekawych działań w bibliotece szkolnej i na terenie szkoły. Nowo zakupiony księgozbiór zachęca do wypożyczeń, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych.

Zapraszam do biblioteki szkolnej.

 

Bibliotekarz M. Knapczyk

 

Drukuj

Pasowanie na czytelników

 

 

 

W poniedziałek 8 lutego 2021 odbyło się w naszej szkole Pasowanie na czytelników uczniów klasy I. W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną uroczystość przybrała kameralną formę – bez udziału publiczności, koleżanek i kolegów z klas starszych. Na początku bibliotekarz zaprezentował uczniom jak zamieniła się książka na przestrzeni wieków. Pierwszoklasiści obejrzeli prezentację multimedialną "Dzieje książki" - od glinianej tabliczki do ebooka. Następnie zostali zaproszeni do rozwiązywania zagadek związanych z tytułami bajek i wierszyków dla dzieci. Emocji było wiele. Uczniowie klasy I wykazali się doskonałą znajomością bajek, zdobywając za każdą poprawną odpowiedź kolorowe naklejki. Kolejnym etapem było poznanie drogi jaką musi pokonać książka od autora do czytelnika oraz ludzi pracujących nad jej powstawaniem. Pierwszoklasiści obejrzeli film „Jak powstaje książka”. Następnie wyrecytowana została przysięga „My uczniowie pierwszej klasy tobie książko przyrzekamy …”.

W tym uroczystym dniu, każdy uczeń otrzymał piękny dyplom pasowania na czytelnika oraz prezent od Instytutu Książki – Wyprawki Czytelnicze w tym książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę informacyjną dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Była to niecodzienna lekcja biblioteczna. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Bibliotekarz szkolny M. Knapczyk

 

 

 

Drukuj

harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Drukuj

Informacja Rodo dla innych osób

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej, Kasinka Mała 432, 34-733 Kasinka Mała, tel.: 18 331 30 06, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1].
 4. Naszym głównym celem jest realizacja zawartej z Panią/Panem umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez:
 • zakup towarów i usług,
 • wykonywanie działań związanych z realizacją umów oraz czynności przed ich zawarciem,
 • obsługę zapytań poprzez naszą skrzynkę e-mail,
 • rozliczenia księgowe,
 • wnoszenie reklamacji.
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:

a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w celu:

 • regulacji płatności (rachunek, faktura) na podstawie działu XI i XIIUstawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Obsługi skarg i wniosków na podstawie dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • umieszczać dane na stronie BIP jednostki na podstawie Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

b)      do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którymisą:

 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w przypadku korzystania przez Panią/Pana z naszych stron i komunikatorów internetowych mediów społecznościowych,
 • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta lub go reprezentujących w celu zapewnienia realizacji umów i świadczenia usług, obsługi administracyjnej tych procesów oraz ewentualne dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych,
 • przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailachjednostki w celu zapewnienia komunikacji z kontrahentem, osobami wyznaczonymi do kontaktu przez kontrahentai zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz innymi osobami i instytucjami kontaktującymi się z nami w ten sposób,

c)      do realizacji celów realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e. RODO), którym jest:

 • dochodzenia należności,
 • prowadzenia postępowań sądowych,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
 • przetwarzanie danych osób kontrolujących jednostkę zawartych w dokumentacji kontroli oraz w audytach,
 • promocja jednostki poprzez umieszczenie wizerunków postronnych uczestników wydarzeń na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych, wewnętrznych gablotach, tablicach, witrynach jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody osoby.
 • uczestnictwo w wideokonferencjach organizowanych przez placówkę niezbędnych do realizacji zadań przez placówkę,
 • przetwarzanie danych z celu zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii, w tym o stanie zdrowia ze względów ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w okresie pandemii (art. 9 ust. 2 lit. i RODO),

d)     na podstawie zgód osób, których dane dotyczą realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:

 • przetwarzamy dane osobowe w celach promocyjnych (w tym wizerunek) w ramach promocji zewnętrznej (strona internetowa, media społecznościowe, wydawnictwa, radio, prasa, telewizja),

e)      w przypadku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dane będziemy przetwarzać:

 • dla postępowań spełniających kryteria ustawowe podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c., art 9 ust. 2 lit. g i art 10 RODO oraz Ustawa z dnia 11.09.2019 - Prawo zamówień publicznych (w tym w szczególności art. 18-19 i 74-76), Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
 •  dla postępowań nie kwalifikujących się do postępowania w trybie ww. ustawy. art 6 ust. 1 lit. e, art 9 ust. 2 lit a oraz art. 10 RODO, 
 •  z uwzględnieniem możliwości ograniczenia praw jednostki wynikających z art. 19 ust. 2 Ustawy PZP według, którego skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (dla postępowań objętych ustawą)
 • z uwzględnieniem możliwości ograniczenia praw jednostki wynikających z art. 19 ust. 3 Ustawy PZP, według którego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania (dla postępowań objętych ustawą),

 

 

6)      Rozpatrzymy Pani/Pana sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą jednostkę oraz w interesie publicznym.

7)      Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8)      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia.Pana/Pani dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pani/Pana dane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji przedstawiamy na końcu informacji.

9)      Pani/Pana dane osobowe, jako strony umowy, osoby reprezentującej kontrahenta lub w jego imieniu wyznaczonej do kontaktu będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy (świadczenia usługi), a po tym okresie przez 10 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub postępowania sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a nastepnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat, od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy o udzielenie zamówień publicznych przez 5 lat. Skargi, wnioski, dokumenty kontroli uprawnionych podmiotów i audyty przez 25 lat. Promocja na stronie internetowej przez 25 lat. Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki przez 10 lat, dane w monografiach, kronikach, kroniki przez 25 lat. W wewnętrznych gablotach, wystawach, ekspozycjach  przez czas odziaływania medium. Dane niezbędne do zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii - 10 lat

10)   Podanie Pani/Panadanych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może być dla nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi, podanie danych na podstawie przepisów prawa oraz w interesie publicznym wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym.W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwiać realizację celów przetwarzania.

11)   Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.

12)   Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa).Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

13)   Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy osób.

14)   Kategorie odbiorców danych (szczegółowe informacje na temat podmiotów można uzyskać w Sekretariacie Placówki lub korzystając z danych kontaktowych Administratora):

 • uprawnione na podstawie przepisów prawa instytucje (Organ Prowadzący, Kuratorium Oświaty, inne)
 • podmioty wspomagające:

-        Centrum Usług Wspólnych Oświaty (Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6)

-         dostawca hostingu strony internetowej (home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653)

-        poczty e-mail,  (home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653)

-        dostawca usług IOD (PQ Sp. z o.o., Naprawa 598, 34-240 Jordanów)

-        firma dostarczające usługi fotograficzne,

-        współorganizatorzy i organizatorzy imprez, zawodów, konkursów,

-        dostawca oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji,

-        inne,

 • odbiorcy danych promocyjnych:

-        dostawca hostingu strony internetowej (home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653)

-        poczty e-mail, (Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna),

-        media społecznościowe,

-        współorganizatorzy imprez, zawodów, konkursów,

-        radio, prasa, wydawnictwa,

-        promocja jednostki w biuletynie samorządowym „Mszana Dolna NASZA GMINA”. (Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna),

 

 

 

 

 

 

    

 [1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dzisiaj jest
Czwartek
30 marca 2023
Imieniny obchodzą
Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryna, Kwiryn
Do końca roku zostało
277 dni