Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

Szkolnictwo podstawowe w obecnym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej datuje się od 1918 r. Nauka odbywała się w wynajętych izbach lekcyjnych u miejscowych gospodarzy. Ludzie niechętnie wynajmowali swoje pomieszczenia na sale lekcyjne ze względu na duży gwar i ruch wokół zagrody chłopskiej, która nie posiadała placu do zabaw i gier dla dzieci. Dlatego często przenoszono klasy lekcyjne. Najpierw wynajęto salę u Wojciecha Potaczka na oś. Bartoszki, następnie u Jana Marszalika na oś. Cieżaki, potem u Jana Jamroza, również u Cieżaka i jeszcze innych domach. Była to szkoła o jednym nauczycielu, który nazywał się Królik. Uczniów do szkoły uczęszczało około 60. Liczba ta zmieniała się w ciągu roku wielokrotnie (kilku uczniów przestało uczęszczać, to znów jakiś uczeń szedł na służbę itp. )
Obwód szkolny obejmował podobne osiedla jak dziś, ale za wyjątkiem osiedli Płoskonki i Potok, z których uczniowie uczęszczali do Szkoły Podstawowej nr 1.
W latach 1945 -1946 podniesiony został stopień organizacyjny; szkoła była pięcioklasowa i zatrudniała 3 nauczycieli.
 Lata 1947 - 1949 to kolejna zmiana - szkoła ma 6 klas, w dalszym ciągu zatrudnia 3 nauczycieli. Od roku 1950, tychże 3 nauczycieli stanowi kadrę dydaktyczną szkoły siedmioklasowej. Dzieci uczyły się w klasach łączonych. Ponieważ do 1949 r. w tutejszej szkole dzieci mogły kończyć tylko 4 -tą, 5- tą czy 6- tą klasę, wielu z nich kontynuowało dalszą naukę w sąsiedniej Szkole Podstawowej nr 1. W 1951r. kierowniczką szkoły była p. Cecylia Rusnak, która po odejściu na stanowisko inspektora wychowania fizycznego do Limanowej, przekazała funkcję zatrudnionej od 1 września tegoż roku p. Anieli Antosz. Obie te nauczycielki, jako jedyne w powiecie miały ukończony wyższy kurs nauczycielski z wychowania fizycznego. Jak wspomina p. Antoszowa; „placówka nie posiadała własnego budynku. Zajęcia odbywały się  w 3 wynajętych salach: na oś. Bartoszki, na oś. Szarki u p. Franciszka Płoskonki i p. Piekarczyka. Nauka odbywała się w klasach łączonych ( kl I, kl. II+III, kl. IV+V, kl. VI+VII) co dodatkowo utrudniało pracę”.

W budowie była nowa szkoła, która dawała nadzieję na lepsze warunki pracy dla nauczycieli, jak również do zdobywania wiedzy przez uczniów. Wielkim wysiłkiem rodziców i przy skromnych dotacjach powiatowych w 1952 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny. Była to tzw. glinobitka, drugą wybudowaną takim sposobem szkołę oddano w tym samym czasie w Piekiełku k/ Tymbarku. Jak widać ówczesny ekologiczny system budownictwa zdał egzamin, gdyż oba budynki stoją do dnia dzisiejszego i mimo 50 – ciu lat nie wymagają większych remontów.

Nauczyciele pracujący w tymże okresie: Aniela Antosz – kierownik, Józefa Krzan, Franciszek Smoter, Maria Stożek. W międzyczasie jako instruktorzy harcerstwa pracowali: Stefan Czaja a następnie Barbara Gomółka. W pamięci p. Antosz pozostaje Julia Leżańska (prawdopodobnie z Łopusznego), która jako pierwsza uczennica z tej szkoły poszła do szkoły średniej – ukończyła Liceum Pedagogiczne w Limanowej.
1 listopada 1952 r. kierownictwo szkoły objął Stanisław Widomski, który pełnił te funkcje do roku 1960. W latach 1961 – 1968 kierownikiem szkoły był Józef Abram.

W roku 1968 na stanowisko dyrektora powołano mgr Eugeniusza Sieję, które  sprawował je do 1973 r. Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się, że w tym czasie aktywnie pracowały organizacje i koła zainteresowań, takie jak SKS, PCK, SU, ZHP, SKO oraz Spółdzielnia Uczniowska. W jej pracy szczególnie wyróżniały się uczennice Alina Piwowarska, Anna Skolarus, Anna i Jadwiga Kołodziejskie. Stale wzbogacano szkołę w potrzebne pomoce, kompletowano księgozbiór, zakupiono lub we własnym zakresie wykonywano sprzęt i urządzenia sportowe.

Rok szkolny 1972/73 zaznaczył się w historii szkoły wprowadzeniem nowego systemu nauczania wg metody H. Muszyńskiego – klasy podzielono na grupy, z których każda miała swoją nazwę, grupowego i patrona. Rywalizowały one ze sobą w nauce, pracach społecznych i zachowaniu.
We współpracy z komitetem Rodzicielskim rozpoczęto prace nad rozbudową szkoły; przygotowano dokumentację, w ramach czynu społecznego zgromadzono 20 t. wapna, 12 kubików desek a kopalnia Milowice – Czeladź dała gwarancję 1.200 zł w materiale jako udział w budowie obiektu. W międzyczasie wykonano prace przy budowie wiejskiego stadionu sportowego i ogródka jordanowskiego przy szkole.

W roku 1973 dyrektorem szkoły zostaje p. Antoni Burkowicz, który pełni tę funkcję do 1990 roku. Mimo dużego zaangażowania społeczeństwa prace nad rozbudową borykającej się z ciasnotą szkoły przedłużały się. Nauka w nowym, jeszcze nie wykończonym budynku rozpoczęła się w roku szkolnym 1980/ 81. Powoli normowała się przestrzeń do pracy w szkole; zrezygnowano z wynajmowanych sal w prywatnych domach oraz z ubikacji na podwórku. Osobne pomieszczenia znalazła także biblioteka szkolna, do tej pory mieszcząca się w szafach w sali lekcyjnej. A pamiętać należy, że były to czasy trudne, czasy stanu wojennego.
W roku 1983 rozpoczęto również remont starego budynku, w tym zaplecza kuchennego przez KWK „Czerwona Gwardia”. Po jego zakończeniu szkołą zyskała dodatkowa salę. Na ukończeniu były również prace przy otoczeniu szkoły: zasadzono żywopłot, założono klomby i posadzono drzewka.
Rok 1990 to powrót do szkoły nauki religii; pierwszym katechetą był ks. Andrzej Zemła.
W latach 1990 - 1992 na kierownicze stanowisko powraca mgr Eugeniusz Sieja.
W roku 1991 samorządy przejmują w zarządzanie oddziały przedszkolne, a w rok później nowo powstała gmina przejmuje do prowadzenia, jako zadanie własne, również szkoły.


 W 1992 r. w wyniku konkursu stanowisko dyrektora powierzono p. Aleksandrze Kani. W tym czasie wykonano następujące  prace modernizacyjne : 1993 r. przyniósł nam dwie dodatkowe sale lekcyjne poprzez dobudowę nad istniejącą przewiązką między starym a nowym budynkiem. Zmieniono dach i wymieniono poszycie na starej szkole, w latach następnych starą kotłownię węglową zamieniono na ogrzewanie gazowe, wyremontowano dolne korytarze oraz kuchnię do której zakupiono nowe meble i wiele urządzeń kuchennych. Staraniem nauczycieli  wych. fizycznego powstał piękny tor przeszkód (1994 r.)
W 2003 roku rozpoczęła się długo wyczekiwana budowa sali gimnastycznej. Projekt architektoniczny zrealizowała  z powodzeniem firma budowlana miejscowego przedsiębiorcy p. Czesława Stożka. Oddana do użytku 1 czerwca 2005 r. sala ma wymiary 15 x 25 m. Wokół biegnie galeria dla widzów. Dodatkowe pomieszczenie powstałe po dobudowie sali szkoła wykorzystuje zgodnie z zapotrzebowaniem; są to pomieszczenia  na siłownię i zajęcia fitness. Z sali chętnie korzystają grupy sportowe młodzieży i dorosłych dzięki którym sala tętni życiem nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych i zawodów sportowych ale także wieczorami i podczas weekendów.

Po zrealizowanym w terminie od 8 sierpnia do 15 grudnia 2004 r. kapitalnym remoncie  przez firmę budowlaną p. Mariana Adamka z Dobrej szkoła nabrała nowego blasku. Położono gładzie i odmalowano sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia szkolne. Założone zostały  nowe wykładziny i glazura podłogowa. Całkowicie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.  Przestarzałe kaloryfery zastąpiono nowoczesnymi  grzejnikami . Cały obiekt został z zewnątrz ocieplony  a efekt tych prac przypieczętowała nowa elewacja. Novum stało się zainstalowanie kolektorów słonecznych jako ogrzewania solarnego dla ciepłej wody. Ponadto w międzyczasie firma usługowa p.  Edwarda Gacka z Mszany Górnej dokonała wymiany instalacji elektrycznej.

W roku 2007  stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Czesława Łabuz. Po szerokich konsultacjach przeprowadzonych z gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami ustaliła, a następnie sukcesywnie wdrażała w życie harmonogram działań, które usprawniły organizację pracy szkoły. Zagospodarowano nowe pomieszczenia na pokój nauczycielski wraz z zapleczem socjalnym, wyposażając je w nowe meble, a także zakupiono nową kserokopiarkę, która zastąpiła wieloletnie już i wysłużone urządzenie. Wygospodarowano pomieszczenie na sekretariat szkoły oraz przeniesiono zbiory biblioteczne do nowego pomieszczenia, które dzięki zakupowi nowych regałów i zainstalowaniu czterostanowiskowego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest pomieszczeniem nowoczesnym i spełniającym oczekiwania uczniów.
Na bieżąco i systematycznie wymienione zostały meble w prawie wszystkich  salach lekcyjnych i w szatniach dla przedszkolaków. Klasy nauczania początkowego, oddziały przedszkolne oraz sala komputerowa wyposażone zostały w nowe tablice lekcyjne i magnetyczne. Wakacje i ferie zimowe wykorzystywane są na malowanie i odnawianie pomieszczeń szkoły. Nowego blasku nabrały klasy, hole, ubikacje i sala gimnastyczna. Na głównych korytarzach szkoły został wycyklinowany parkiet.  W gabinecie dyrektora, w sekretariacie i w sali komputerowej zainstalowany został system alarmowy oraz linia telefoniczna z dodatkowymi odbiornikami.
W roku 2009 w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły cała posesja obsadzona została szpalerami drzew i krzewów ozdobnych, wśród których powstały ozdobne „oazy zieleni”. Inwestycja, której aranżerem i wykonawcą był p. Antoni Szlaga możliwa była do zrealizowania dzięki funduszom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Urzędu Gminy Mszana Dolna. Nowe otoczenie oprócz niewątpliwych zalet estetycznych posiada także niezwykle cenną wartość dydaktyczną;  daje bowiem możliwość dokonywania na miejscu wielu cennych obserwacji, gdyż pani dyrektor zadbała o umieszczenie w dendrologicznym menu okazów potrzebnych do realizacji treści przyrodniczych.

W roku szkolnym 2009/2010 utworzony został w szkole drugi oddział przedszkolny: dla dzieci 5 – letnich. Pomieszczenia obu oddziałów oraz sale klas nauczania początkowego wyposażone zostały w nowe, funkcjonalne meble, dostosowane w swym założeniu do potrzeb realizacji nowej podstawy programowej. Zaś od września 2010 r. oddział przedszkolny 6 – latków zostaje przeniesiony na parter. Nowa lokalizacja przedszkola zapewniła osobne, niezależne od reszty budynku,  wejście, samodzielną szatnię oraz pozwoliła na wygospodarowanie pomieszczenia na salę zabaw i salę do zajęć. Przedszkole zyskało również nowe łazienki i toalety dostosowane do wieku i wzrostu dzieci, a sytuowanie oddziału skróciło maluszkom drogę do jadalni.
Wszystkie te zadania przy skromnym budżecie szkoły nie udałoby się zrealizować w tak krótkim czasie bez zaangażowania rodziców, grona pedagogicznego, pozyskania sponsorów oraz wsparciu organu prowadzącego. Zrealizowane działania są pozytywnie oceniane i z radością akceptowane przez wszystkie strony.

                                  


W roku szkolnym 2009/2010, w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”  zakładającego wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego zaistniała możliwość pozyskania wsparcia finansowego na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem było zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. 

Dzięki staraniom pani dyrektor „Radosna szkołą” zawitała również do nas. Nowa „świetlica”, jak ją nazywamy, wyposażona jest w przyrządy pozwalające na zaspokajanie przez dzieci potrzeby ruchu i obejmuje w szczególności, miękkie klocki, miękkie piłki różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową oraz w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniające małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Wartość projektu zamknęła się w kwocie 6.000 zł.  Dyrektor szkoły, przy wsparciu Rady Rodziców doposażyła świetlicę w nowoczesny telewizor plazmowy. Dzięki tym staraniom szkołą zyskała wspaniale prezentujące się miejsce rekreacyjno – edukacyjne. Z wielką radością został przyjęty nowo wybudowany plac zabaw dla dzieci, który stał się miejscem aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych pod opieką nauczycieli i rodziców. Młodzież szkolna i pracująca, a także rodzice uczniów chętnie korzystają z pięknego obiektu sportowego „Orlik”, który został wybudowany w sąsiedztwie szkoły. Boisko „Orlik” stało się wspaniałym dopełnieniem obiektów sportowych, z których korzystają uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego.

Sale edukacji wczesnoszkolnej i II etapu edukacyjnego urządzono zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej; wydzielono miejsca do zabaw rekreacyjnych, miejsca do pracy, a także zakupiono szafki indywidualne dla uczniów w celu pozostawiania książek i przyborów szkolnych.

Urządzono nowe pomieszczenie biblioteczne: zakupiono nowe regały na książki, doposażono bibliotekę w Multimedialne Centrum Informacji, zakupiono oprogramowanie komputerowe do pracy nad dysortografią, dysleksją. Uczniowie chętnie korzystają z księgozbioru i MCI. Urządzono i wyposażono w odpowiednie regały szkolną składownię akt. Wyposażono sale lekcyjne w projektory multimedialne i tablicę interaktywną, szatnie uczniów wzbogaciły się o nowe szafki- wieszaki dla młodszych uczniów oraz indywidualne szafki dla uczniów klas IV-VI przeznaczone również na pozostawianie książek i przyborów szkolnych. Przeprowadzono wiele prac mających na celu przygotowanie bazy szkoły do przyjęcia dzieci 6- letnich do klasy pierwszej, a także stworzono dzieciom w wieku przedszkolnym odpowiednie warunki do nauki i zabawy: dostosowano meble, stoliki i krzesełka do wzrostu dzieci, wydzielono szatnie, łazienki. Zadbano także o odpowiednią opiekę dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo w ramach szkolnej świetlicy. Wyremontowano, zmodernizowano i wyposażono w nowy sprzęt szkolną kuchnię i jadalnię oraz uzyskano pozwolenie inspekcji sanitarnej na prowadzenie zbiorowego żywienia przez co stworzono uczniom i dzieciom przedszkolnym możliwość dożywiania w formie gorącego posiłku. Szkoła przystępuje do licznych programów i projektów, w ramach których uzyskuje pomoce dydaktyczne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne i rozwijające uzdolnienia uczniów. W ramach projektów uczniowie korzystają z refundowanego mleka oraz owoców i warzyw. Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i predyspozycji. Uczniowie naszej szkoły zdobywają wysokie wyniki w nauce co się przekłada na wysokie wyniki w sprawdzianie po klasie VI, a także wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, tematycznych, plastycznych, recytatorskich, muzycznych i sportowych. Szkoła wzbogaca się również w piękne stroje regionalne, w których to uczniowie reprezentują ją na zewnątrz oraz pięknym śpiewem i graniem rozsławiają jej imię.

Dziś więc nasza szkoła jest nowoczesną placówką, która spełnia oczekiwania uczniów i nauczycieli oraz miejscem gdzie uczniowie chętnie przebywają i czują się bezpiecznie.

                                              

Dzisiaj jest
Sobota
4 lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika, Witosława
Do końca roku zostało
331 dni