Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Na terenie naszej szkoły funkcjonuje monitoring wizyjny, w związku z tym, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej, z siedzibą: 34-734 Kasinka Mała 432. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora;
  e-mailowy:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz prawnie upoważnione instytucje i podmioty.

 5. Zebrane dane będą przechowywane nie więcej niż przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną zniszczone (o ile przepisy prawa nie będą stanowić inaczej). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 6. Posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, tj. informacji czy dane osobowe, o których mowa w pkt. 1), zostały utrwalone;

 2. pozyskania nagrania z systemu monitoringu wizyjnego na uzasadniony wniosek celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; udostępnienie takiego zapisu może nastąpić wyłącznie poprzez bezpośrednie jego przekazanie właściwemu organowi władzy publicznej w toku prowadzonego przez ten organ postępowania.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

 2. Przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły i odbywa się na podstawie przepisów prawa oświatowego. Utrwalenie wizerunku jest konieczne do realizacji zadań ciążących na Administratorze, a konsekwencją braku zgody na jego przetwarzanie jest brak możliwości przebywania na terenie szkoły i w jej otoczeniu.

 3. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Dzisiaj jest
Czwartek
30 marca 2023
Imieniny obchodzą
Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryna, Kwiryn
Do końca roku zostało
277 dni