Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Projekt edukacyjny ,,Moja mała i duża Ojczyzna"

 Cel główny:

Wzbudzenie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu.

Cele szczegółowe projektu:

- wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski,

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, Kasinką Małą,

- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej, - przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym,

- kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja,

- wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu,

- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematyką historyczną.

- współpraca międzyoddziałowa klas pierwszych, oraz oddziałów przedszkolnych

Uczeń po zrealizowaniu projektu potrafi:

 • wyrecytować lub zaśpiewać pierwszą strofę hymnu narodowego,
 • odpowiednio się zachować w czasie uroczystości szkolnych i państwowych,
 • wymienić symbole narodowe i określić ich znaczenie,
 • okazać szacunek symbolom narodowym,
 • opisać godło,
 • opowiedzieć legendę o Smoku Wawelskim,
 • wskazać Polskę na mapie, najważniejsze miasta, regiony,
 • wymienić tytuły popularnych pieśni patriotycznych,
 • wyrecytować wiersz „Kto ty jesteś?”,
 • zaśpiewać pieśń „Gdy dzieci śpiewają”,
 • wymienić zabytki i miejsca pamięci narodowej znajdujące się w środowisku lokalnym,

Czas realizacji:

kwiecień 2015 – maj 2015

Metody pracy wykorzystane w realizacji projektu: pogadanka, rozmowa kierowana, inscenizacja, drama, konkurs literacki, konkurs plastyczny, wycieczki, , czasopism o tematyce historycznej, udział w konkursie,

Forma pracy: praca indywidualna, grupowa.

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach projektu edukacyjnego

„Moja mała i duża ojczyzna”.

 

 

Zadania

 

 

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

 

   Zapoznanie z celami i

   formami realizacji projektu.

 

Kwiecień 2015

Autorki projektu: mgr Małgorzata Jędrysek, mgr Maria Nowak oraz nauczyciele wychowawcy mgr Małgorzata Knopczyk, mge Renata Szczypka

.

 

 

Zorganizowanie wycieczki po okolicy w celu poznania Kasinki Małej

Maj 2015

Nauczyciele wychowawcy klas Ia, Ib, oraz oddziałów przedszkolnych pięciolatków i sześciolatków

 

Złożenie zniczy pod „Dębem Pamięci”

Kwiecień 2015

Nauczyciele wychowawcy klas Ia, Ib, oraz oddziałów przedszkolnych pięciolatków i sześciolatków

 

Udział w akademii z okazji zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej

Kwiecień 2015

Nauczyciele wychowawcy klas Ia, Ib

 

Prezentacja książek, czasopism  o tematyce historycznej.

Kwiecień 2015 – maj 2015

Nauczyciele wychowawcy klas Ia, Ib, oraz oddziałów przedszkolnych pięciolatków i sześciolatków

 

Udział w montażu słowno – poetyckim „Konstytucja 3 maja”

Kwiecień 2015

Nauczyciele wychowawcy klas Ia, Ib, oraz oddziałów przedszkolnych pięciolatków i sześciolatków

 

Zamieszczenie projektu „Moja mała i duża ojczyzna” na stronie internetowej szkoły

Maj – czerwiec 2015

Koordynator projektu mgr Małgorzata
Jędrysek

 

Omówienie Legendy o Smoku Wawelskim

Maj 2015

Koordynator projektu mgr Małgorzata
Jędrysek

 

Nauka pierwszej strofy Hymnu Narodowego

Kwiecień 2015

Koordynator projektu mgr Małgorzata
Jędrysek

 

Nauka pieśni „Gdy dzieci śpiewają”

Kwiecień 2015

Koordynator projektu mgr Małgorzata
Jędrysek

 

Wykonanie flagi Polski

Kwiecień 2015

Nauczyciele wychowawcy klas Ia, Ib, oraz oddziałów przedszkolnych pięciolatków i sześciolatków

 

Prezentacja Godła Polski

Kwiecień 2015

Nauczyciele wychowawcy klas Ia, Ib, oraz oddziałów przedszkolnych pięciolatków i sześciolatków

 

Wykonanie konturów Polski z bibuły

Kwiecień 2015

Nauczyciele wychowawcy klas Ia, Ib, oraz oddziałów przedszkolnych pięciolatków i sześciolatków

 

Podsumowanie projektu edukacyjnego w formie dokumentacji fotograficznej

Maj – czerwiec 2015

Koordynator projektu mgr Małgorzata
Jędrysek

 

 

Koordynator projektu:                                                                              Dyrektor szkoły       

mgr Małgorzata Jędrysek

mgr Maria Nowak

 

Nauczyciele wspomagający:

mgr Małgorzata Knapczyk

mgr Renata Szczypka

Dzisiaj jest
Sobota
4 lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika, Witosława
Do końca roku zostało
331 dni