Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Świetlica

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

 

W bieżącym roku szkolnym świetlica szkolna zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach porannych od 7.00 do 8.00 oraz w godzinach popołudniowych od 11.40 do 15.40.

 

Opiekę nad uczniami pełnią wychowawcy:

 

pani Renata Szczypka

 

pani Jolanta Franczak

 

pani Dorota Stożek

 

Świetlica szkolna znajduje się na piętrze. Dysponuje jedną salą, która jest wyposażona w rozmaite pomoce oraz zabawki dydaktyczne: gry, układanki stolikowe, klocki o różnym sposobie łączenia, zabawki a także materiały plastyczne.

 

Podczas pobytu w świetlicy pod opieką wychowawców, dzieci mają możliwość odpoczynku, zabawy, odrabiania zadań domowych, poznawania nowych treści związanych z aktualną tematyką zajęć. Wychowawcy organizują liczne konkursy, wyjścia, imprezy okolicznościowe. Świetlica szkolna współpracuje z biblioteką, oddziałami przedszkolnymi, klasami I-III, IV- VIII oraz kołem wolontariatu.

 

Proponujemy następujące dni aktywności:

 

Poniedziałek- dzień aktywności językowej

 

Gry i zabawy ruchowe w kole z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych oraz muzyki. Wprowadzenie w tematykę tygodnia - (pogadanka, quizy, krzyżówki, zagadki z wykorzystaniem języka angielskiego).

 

Wtorek – dzień rekreacji i zajęć stolikowych

 

Pogadanki, rozmowy oraz ćwiczenia stolikowe związane z tematem zaplanowanym na dany tydzień. Rozwiązywanie przygotowanych zadań, zagadek, quizów itp. Zajęcia dowolne wg zainteresowań uczniów, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne. Pobyt na świeżym powietrzu: placykach zabaw, boisku „Orlik”. Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

 

 

 

Środa – dzień aktywności czytelniczej

 

Klub książki - czytanie samodzielne lub wspólne pozycji książkowych znajdujących się w świetlicy szkolnej oraz pozycji zaproponowanych przez dzieci, które przyniosą z domu lub biblioteki szkolnej. Rozmowa o wrażeniach po ich przeczytaniu . Czytanie, słuchanie audiobooków, oglądanie filmów na podstawie lektur. Wykonywanie prac plastycznych, organizacja wystaw.

 

Czwartek - dzień aktywności techniczno – plastycznej

 

Klub plastyka

 

Pogadanka oraz poinstruowanie uczniów o tematyce oraz sposobie wykonania prac plastycznych. Tworzenie prac plastycznych, których tematyka związana będzie z omawianym w danym tygodniu zagadnieniem. Do wykonania prac wykorzystane zostaną różnorodne materiały oraz techniki plastyczne np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny itp.

 

Piątek – dzień aktywności ruchowej z wykorzystaniem języka angielskiego

 

English is fun

 

Zabawy ruchowe i gry w języku angielskim z wykorzystaniem piosenek, plakatów kart obrazkowych. Zabawy aktywizujące uczniów do pracy zespołowej, zabawy wspólne w kole np. pantomima, kalambury, głuchy telefon, itp.; zabawy grupowe stolikowe np. gry w statki, państwa – miasta, zgadnij kim jestem itp.

 

Do najważniejszych inicjatyw podjętych przez świetlicę szkolną w pierwszym półroczu było:

 

1. Wykonanie upominków dla wszystkich pracowników szkoły z okazji obchodów Dnia

 

Komisji Edukacji Narodowej oraz składanie życzeń.

 

2. Tworzenie i bicie rekordu w klejeniu „Łańcucha dobra” symbolicznej łączności z dziećmi

 

chorymi na dystrofię mięśniową.

 

3. Wspólnie z oddziałami przedszkolnymi włączenie się w akcję charytatywną „Mikołajki dla

 

mukoludków” polegającą na zbiórce słodyczy dla dzieci.

 

https://pl.padlet.com/jolantafranczak/95fxwlsfptvf

 

Kronika świetlicy szkolnej rok szkolny 2019/2020

 

Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego.  W bieżącym roku szkolnym opiekę nad dziećmi sprawują: mgr Renata Szczypka, mgr Jolanta Franczak, mgr Danuta Skolarus. Działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 37 uczniów klas 0-VI.

Klasa 0: 16 dzieci

Klasa 1: 10 uczniów

Klasa 2: 3 uczniów

Klasa 3: 7 uczniów

Klasa 5: 2 uczniów

Klasa 6: 2 uczniów

 

Liczba uczniów przychodzących średnio w ciągu dnia: 20 uczniów

Godziny pracy świetlicy szkolnej zostały dostosowane do potrzeb rodziców, którzy na początku roku szkolnego składali deklaracje, które pozwoliły nam ustalić pracę świetlicy. Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz od 11.40 do 16.00.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, organizowane były między innymi:

zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;

zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, doskonalenie czytania;

zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe, zabawy w grupach, zabawy na świeżym powietrzu

zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek 
i filmów edukacyjnych; oraz zajęcia kulinarne, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci.

Zajęcia świetlicowe były dobrane do potrzeb i oczekiwań dzieci. Nasi uczniowie mieli również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy. 

Do najważniejszych inicjatyw podjętych w świetlicy szkolnej były:

 

 1. Światowy Dzień Praw Dziecka z UNICEFEM. Obchody 30 rocznicy uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.

 2. Tworzenie i bicie rekordu w klejeniu „Łańcucha dobra” symbolicznej łączności z chorymi dziećmi chorymi na dystrofię mięśniową.

 3. Wykonanie stroików Bożonarodzeniowych oraz kolędowanie uczniów z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły.

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-

wychowawczej, realizując założone w nim cele:

zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy po lekcjach,
• rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań,

pogłębianie, rozszerzanie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.

Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.
Dbano także o kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. 
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas zarówno przed lekcjami jak i po zakończeniu lekcji.

Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat podejmowanych inicjatyw .

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2018/2019  

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 7.15 – 8.45

p. Dorota Stożek

 

7.15 – 8.45

p. Dorota Stożek

 

 7.15 – 8.45

p. Anna Ostrowska

 7.15 – 8.45

p. Dorota Stożek

 7.15 – 8.45

p. Dorota Stożek

 12.20 – 13.45

p. Anna Ostrowska

 13.45 – 14.30

p. Dorota Stożek

 14.30 – 15.40

p. Anna Ostrowska

 

 11.50 – 15.40

p. Dorota Stożek

 

11.40 – 13.15

p. Anna Ostrowska

 

13.15 – 15.40

p. Dorota Stożek

 

 12.40 – 15.40

p. Dorota Stożek

 

 

 

 

 

12.20 – 15.40

p. Anna Ostrowska

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie mogą przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas wolny zarówno przed lekcjami  jak i po zajęciach szkolnych. Stworzona została szczególnie z myślą o dzieciach, których rodzice pracują zawodowo i nie mają możliwości zapewnić swoim pociechom opieki.

Jednym z zadań świetlicy jest przede wszystkim organizowanie dzieciom czasu wolnego tak,  aby w atrakcyjny sposób umożliwić im ich indywidualny rozwój i zachęcić do uczestnictwa w zajęciach. W tym celu organizujemy szereg działań mających na celu aktywizację dzieci i rozwijanie ich zainteresowań.

 

 

Opiekunowie świetlicy w roku szkolnym 2018/2019mgr DOROTA STOŻEK

mgr ANNA OSTROWSKA

Walentynki w świetlicy szkolnej.

Walentynki w świetlicy upłynęły pod patronatem Świętego Walentego. Uczniowie z zaangażowaniem zapoznawali się z tradycją świętowania walentynek i chętnie uczestniczyli w licznych zabawach walentynkowych tj.: Poślij koledze (koleżance) całuska, Papierowy dreszczyk, Walentynkowa zgaduj – zgadula, Serce przyjaźni, Uśmiechnij się do mnie. Dzieci wykonały także piękne dekoracje walentynkowe. Uwieńczeniem radosnego, walentynkowego czasu było ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą kartkę walentynkową. Oto laureaci:

I miejsce: Dawid Łojas kl. IVb

II miejsce : Emilia Zięba kl. IVa oraz Kinga Zięba kl.IVa

III miejsce: Patryk Klimara kl.II

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Dorota Stożek

Anna Ostrowska

 

  

Świetlicowy konkurs plastyczny ,,Kartka Świąteczna”.

 

 W grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia w świetlicy szkolnej odbył się konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową. Zadaniem dzieci było samodzielne przygotowanie kartki bożonarodzeniowej wraz z życzeniami świątecznymi. Konkurs  ten cieszył się dużą popularnością  wśród uczniów klas I- V. Zwycięzcami zostali:

I miejsce: Dawid Łojas kl IVb,

II miejsce: Patryk Klimara kl II,

III miejsce: Milena Drabik kl II.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 Przedświąteczne dekorowanie pierników.

W czasie przygotowań przedświątecznych w naszej świetlicy szkolnej odbyło się dekorowanie pierników przez uczniów uczęszczających na świetlicę. Dzieci rozpoczęły dekorowanie ciastek przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd i piosenek świątecznych. Dołożyły wszelkich starań, by ich pierniki prezentowały się jak najpiękniej. Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy zechcieli podarować świetlicy szkolnej przepyszne pierniki, dzięki temu Wasze dzieci mogły wspaniale bawić się w małych cukierników. Efekt końcowy okazał się tak apetyczny, iż część pierników trafiła prosto do brzuchów dzieci. 

 

Red. Dorota Stożek

 

 

 

Będę nauczycielem ?! Serio?! – czyli o andrzejkowych wróżbach w szkolnej świetlicy.

 

 

 

Przy zapalonej świecy,

Za zamkniętymi drzwiami,

Odgadnąć próbujemy,

Co ukrył los przed nami.

Wróżymy z butów, jabłek,

Lejemy wosk na wodę,

Co nam przyniesie przyszłość?

Kłopoty? Czy przygodę? 

23 listopada 2017 roku odbyło się w naszej świetlicy historyczne wydarzenie. Dzięki Pani Jolancie Franczak, jednej z naszych wychowawczyń ze świetlicy mogliśmy się przenieść na chwilę w świat andrzejkowych wróżb i czarów oraz pobawić się w rytmach największych przebojów tego roku.

Nasza  szkolna świetlica zamieniła się w magiczny salon, w którym zgodnie z tradycją, odbyły się różne wróżby i zabawy. Najpierw dzieci poznały historię andrzejkowych tradycji.  Potem rozpoczęła się zabawa z przygotowanymi przez panią Jolę wróżbami. Każdy chciał poznać swoją przyszłość, nie każdy jednak wywróżył sobie to, o czym marzył. Niektórzy muszą się strzec podczas klasówek i pilnie uczyć w domu :D Dzieci losowały za pomocą czarodziejskiego klucza wróżbę  i wybierały pewien atrybut przyszłości schowany pod kubeczkiem. Doniosłość tego wydarzenia podnosił również fakt, że przy losowaniu wróżb andrzejkowych obecna była nasza Pani Dyrektor mgr Czesława Łabuz, która aktywnie brała udział we wszystkich zabawach. Wśród pozostałych atrakcji była także krzyżówka andrzejkowa, z której rozwiązaniem uczniowie świetnie sobie poradzili. Nie zabrakło też losowania grosika na szczęście oraz wyboru (dodajmy, że na razie nieświadomego :P)  imienia przyszłej żony i męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć andrzejkowej dyskoteki! Przy wspaniałej muzyce wszyscy bawili się doskonale! W przerwie między kolejnymi wróżbami, dzieci mogły się posilić słodkościami. To była dopiero uczta !

Oczywiście uczniowie wiedzą,  że wszystkie wróżby traktujemy z przymrużeniem oka, jednak  Andrzejki mają niezaprzeczalnie magiczny klimat. 

Paulina Gibadło

Jolanta Franczak


 

 

Święto drzewa – Drzewo moim przyjacielem 

 

20 października gościliśmy w naszej szkole pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego. Spotkanie odbyło się w ramach 15 edycji Święta Drzewa, którego tegoroczne hasło brzmi:  „Drzewo moim przyjacielem”.  Uczestnicy zajęć świetlicowych mieli okazję posłuchać na czym polega praca leśnika w terenie, jakie gatunki drzew rośną na terenie GPN i jak odróżnić poszczególne gatunki drzew, zwłaszcza iglastych. Następnie uczniowie wyszli  przed szkołę by posadzić drzewka – cztery tuje szmaragdowe. Pan leśniczy poinstruował uczniów jak prawidłowo to zrobić  i wreszcie nadszedł moment kulminacyjny – samodzielne posadzenie nowego iglaka. Na pamiątkę tego dendrologicznego wydarzenia każdy ogrodnik pozował do zdjęcia  ze swoją roślinką. 

Na zakończenie spotkania nasi Goście  zachęcali wszystkich do częstego przebywania wśród drzew, a także do obserwacji przepięknej przyrody naszej okolicy.

To nie koniec naszej leśnej  przygody.  Piątkowe spotkanie poprzedziły przygotowania, w ramach których „świetliczaki” z grupy popołudniowej wykonały plakaty reklamujące święto i to one dumnie witały pracowników GPN. Dalsza cześć dopiero przed nami. Każdy z uczestników projektu sadzenia drzewek będzie mógł nadać mu nazwę. I tak:

-       drzewko Olafa i Filipa to „Igiełka”

-       drzewko Michała i Kuby to „Misiu”

-       a drzewko Madzi nazywać się będzie „Śnieżynka”

 Drzewko zasadzone przez p. Agnieszkę Dorczak- pomysłodawcę i organizatora akcji – nazwane zostanie  imieniem, na które rozpisany został wśród uczestników świetlicy konkurs. Najbardziej p. Agnieszce spodobała się propozycja Karolinki Skolarus, która zaproponowała nazwę „Sówka”

Za radą naszych Gości planujemy dokonywanie pomiarów drzewka i systematyczne analizowanie jego przyrostu. To dopiero będzie  frajda obserwować, kto rośnie szybciej: ogrodnicy czy ich rośliny?

  

Agnieszka Dorczak

Elżbieta Jakubiak


 

 

 

 

„„WARTO PRZECZYTAĆ, MIŁO POSŁUCHAĆ” PROJEKT EDUKACJI CZYTELNICZEJ REALIZOWANY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W  ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zajęcia czytelnicze są częstym elementem pracy świetlicy; dzieła literackie wprowadzają uczniów w tematykę zajęć ale też czytanie jest zadaniem samym w sobie bowiem czytanie od najmłodszych lat, obcowanie z książką, jest najlepszą formą rozwoju dziecka. Czytanie wzbogaca zasób słownictwa, dzieci ładniej się wysławiają, rozwijają swoje sprawności psycho-motoryczne, ich wiedza jest pełniejsza.

Literatura wykorzystywana w naszej pracy pochodzi ze zbiorów opiekuna świetlicy, ze szkolnej biblioteki oraz, to cieszy nas najbardziej, z darowizn rodziców naszych wychowanków. Dni szczególnej aktywności czytelnicze rozłożyliśmy następująco:

 • środa jest dniem czytania pozycji zaproponowanych i przyniesionych przez uczniów,

 •  w czwartek poznajemy literaturę zaproponowaną przez  opiekuna,

 •  zaś w piątki słuchamy dziecięcych słuchowisk, audiobooków oraz oglądamy ekranizacje dzieł literackich.

Poznawanie w tak wszechstronny sposób literatury dziecięcej jest też punktem wyjścia do organizacji konkursów świetlicowych, których współautorami są wychowankowie.

Dzięki współpracy z rodzicami pozyskaliśmy dla utworzonej w roku poprzednim  biblioteczki świetlicowej wiele nowych pozycji, które są w kąciku książki dostępne uczestnikom zajęć świetlicowych.

Bardzo dziękujemy  za to Rodzicom Filipa i Olafa Nawara, Dorotki Ptaszkowskiej oraz Karolinki i Weroniki Skolarus.

 

PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„Nie pal przy mnie, proszę”

Program realizowany podczas zajęć świetlicowych ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Celem jest: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Tematykę programu przeprowadzono w ciągu pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1) Co to jest zdrowie?

2) Od czego zależy nasze zdrowie?

3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4) Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5) Nie pal przy mnie proszę

Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.
Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wystawy prac plastycznych wykonanych w trakcie realizacji zajęć.

 

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego pn. CUKIERKI

 

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;

 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;

 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;

 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;

 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej realizatorami programu byli nauczyciele wychowawcy, których do prowadzenia zajęć przygotowały warsztaty zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W bieżącym roku szkolnym zajęcia przeprowadzone zostały:

 • w klasie 1 przez mgr Elżbietę Jakubiak – 9 uczniów

 • w klasie II a przez mgr Renatę Szczypkę  - 16 uczniów

 • podczas zajęć świetlicowych przez mgr Elżbietę Jakubiak – 25 dzieci  grupy mieszanej 6 - 11 lat

Ogółem w programie wzięło udział 50 uczniów i dzieci. Atrakcyjna forma zajęć bardzo podobała się uczniom, którzy w nich  aktywnie uczestniczyli.

Efektem  realizacji programu są wykonane własnoręcznie  książeczki obrazujące kolejne etapy pracy nad projektem, świetliczaki wykonywały ilustracje do słuchanej bajki oraz korzystały z książeczek wykonanych przez uczniów klasy 1 i 2a.

Pozytywna opinia rodziców wyrażona w ankietach i wrażenia samych dzieci  są wnioskiem dla nauczycieli  o objęcie programem pozostałych dzieci w przyszłym roku szkolnym.

 

Świetlicowy turniej szachowy

Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki I Świetlicowego Turnieju Szachowego, który przeprowadziliśmy  w dwóch kategoriach wiekowych podczas porannych spotkań na świetlicy. Wyniki tych zmagań przedstawiają się następująco:

Klasy IV – VI

I miejsce – Bartłomiej Oleksiński

II miejsce – Marcin Stożek

III miejsce – Mateusz Żądło

 

Klasy I – III

I miejsce  - Maria Stożek

II miejsce – Filip Nawara

III miejsce – Stanisław Jakubiak

Puchary i nagrody dla zwycięzców wręczone zostały na przedświątecznym szkolnym apelu.

Gratulujemy młodym szachistom.

mgr Elżbieta Jakubiak

 

 

 

Pizza na świetlicy

Dnia 21 kwietnia 2015 r. w naszej szkole wychowankowie świetlicy zamienili się niemal w prawdziwych kucharzy. Tym popisom kulinarnym dowodziła Pani Elżbieta Jakubiak i Agnieszka Świerk, które w kuchni czują się niczym….. ryby w wodzie. Zmagania kucharskie rozpoczęły się już z samego rana, bo wszyscy przecież wiedzą, że dobrze przyrządzone danie wymaga czasu. Zabraliśmy się więc ochoczo do pracy, a efekt był znakomity. Pizza niczym z włoskiej pizzerii smakowała wszystkim bez wyjątku. Jesteśmy dumni, że udało nam się sprostać temu trudnemu wyzwaniu, a świadczy o tym fakt, iż pizza rozeszła się jak świeże bułeczki. Zapewniamy, że to dopiero początek naszych kulinarnych zmagań.

mgr Agnieszka Świerk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest
Sobota
4 lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika, Witosława
Do końca roku zostało
331 dni