Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

 

Szkoła dnia dzisiejszego,  - to miejsce, w którym dobrze się czujemy, które spełnia nasze oczekiwania: dobrze kształci, dobrze wychowuje, dostrzega w każdym z nas pozytywne cechy, uzdolnienia i rozwija je, a przy tym zachowuje i pomnaża dziedzictwo kulturowe, tożsamość narodową, dba o środowisko społeczne, to nasza -

 PRZYJAZNA SZKOŁA


Mottem, które nam w tej wszechstronnej działalności przyświeca są słowa Matki Teresy a Kalkuty:


„Nie musimy robić wielkich rzeczy
lecz małe, ale z ogromna miłością”

Koncepcja pracy i rozwoju szkoły nastawiona jest w szczególności na:

 • Podnoszenie wyników kształcenia, nauczania i wychowania.
 • Twórcze aktualizowanie oferty edukacyjnej nastawionej na : oczekiwania i potrzeby uczniów i rodziców oraz profesjonalizm kompetencje kadry pedagogicznej.
 • Uzyskiwanie certyfikatów podnoszących jakość kształcenia i wychowania.
 • Krzewienie i kultywowanie kultury i tradycji regionu.
 • Szerokie zastosowanie technologii informacyjnych i edukacji multimedialnej w praktyce szkolnej.
 • Udział w programach, a tym samym tworzenie projektów związanych z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.
 • Szeroko pojętą współpracę z:
   • Rodzicami jako ekspertami, którzy najlepiej znają charakter i potrzeby swoich dzieci, a naszych uczniów, również angażowanie rodziców w życie szkoły.
   • Kościołem, a tym samym: krzewienie ideałów dobra, opartego na wartościach chrześcijańskich, wpajaniu postaw empatii i tolerancji.
   • Urzędem Gminy celem zaangażowania całej społeczności szkolnej w ważne wydarzenia i Zycie gminy, a tym samym kształcenie postaw obywatelskich i patriotyzmu uczniów, tak aby uczniowie rozumieli wartość kultury i tradycji, kształtowali postawy twórcze, a także umieli uczestniczyć w szeroko pojętej kulturze, byli jej aktywnymi uczestnikami i odbiorcami.
   • Ośrodkiem Zdrowia, w celu propagowania zdrowego stylu życia, higieny i idei świadomego dbania o swoje zdrowie.
   • Ochotniczą Strażą Pożarną, by uczniowie umieli się zachować w sytuacji zagrożenia oraz rozumieli potrzebę bezinteresownej pomocy innym w takiej sytuacji.
   • Klubami sportowymi jako miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów oraz krzewienia sportu i rekreacji, a także kształtującego postawy zdrowego współzawodnictwa i zasad „fair play”
   • Innymi szkołami z terenu Gminy Mszana Dolna, szczególnie gimnazjum w Kasince Małej jako kolejnym etapem procesu edukacyjnego absolwentów naszej szkoły.
 • Wdrażaniem technologii informacyjnej i jej wykorzystaniem w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły.
 • Dbałości o wygląd i estetykę budynku, pomieszczeń i otoczenia szkoły.

W pracy zawodowej wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły przyświeca przesłanie, iż dobro dziecka jest najważniejsze, dlatego dbamy, aby powierzone naszej opiece dzieci były zadowolone i szczęśliwe, aby szkoła była ich drugim domem, gdzie czują się bezpieczne.

Dzisiaj jest
Sobota
4 lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika, Witosława
Do końca roku zostało
331 dni