Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

Biblioteka szkolna

BIBLIOTEKA  SZKOLNA ZAPRASZA

w roku szkolnym 2017/2018

PONIEDZIAŁEK  

Wypożycza: M. Fryc                        

   

 

12.45 - 13.45   

          

WTOREK

Wypożycza: M. Fryc

 

11.45 - 14.45

ŚRODA

Wypożycza: M. Fryc

 

11.45-14.45

CZWARTEK

Wypożycza: A. Morawska

12.15 - 15.15

 

PIĄTEK

 Wypożycza: A. Morawska

10.00 -15.00

 

Ogólny plan pracy biblioteki szkolnej

 

1.Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem:

- rozmowy o książkach i ciekawych artykułach z czasopism

- kierowanie lekturą czytelników bardziej zaawansowanych

- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych, tematycznych i innych

- otaczanie opieką uczniów stroniących od książki i biblioteki

2. Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową:

- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego

- kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania książek z określonych dziedzin wiedzy

3.  Inspirowanie czytelnictwa w szkole:

- reklamowanie książek na gazetce szkolnej

- prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie

- wyróżnianie najaktywniejszych czytelników w szkole

- obchody Międzynarodowego Dnia Książki.

 

 

Współpraca łączników klasowych z biblioteką

 

1. Zadania łącznika klasowego:

a) dbanie o czytelnictwo uczniów swojej klasy poprzez informowanie 1raz w miesiącu wychowawców i swoich kolegów w klasie o stanie czytelnictwa,

b) odczytywanie statystyki czytelnictwa na lekcjach wychowawczych,

c) przypominanie o terminowym zwrocie książek,

d) pośredniczenie pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcą i uczniami we wszystkich sprawach związanych z biblioteką,

e) przekazywanie informacji zaleconych przez bibliotekarza o działalności biblioteki i organizowanych imprezach czytelniczych (informowanie o konkursach i innych akcjach organizowanych przez bibliotekę),

f) uczestnictwo w zebraniach klasowych łączników bibliotecznych,

g) wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne i inne,

h) na koniec roku szkolnego (w czerwcu) sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie klasy zwrócili książki do biblioteki szkolnej,

i) znajomość i przestrzeganie regulaminu aktywu bibliotecznego,

j) znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie,

k) dawanie przykładu wzorowego zachowania w bibliotece,

l) angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej,

m) organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.

2. W celu realizacji swoich zadań łącznik:

a) uczestniczy w zebraniach klasowych łączników bibliotecznych,

b) informuje uczniów i wychowawców o stanie wypożyczeń, o wystawach i imprezach organizowanych przez bibliotekę,

c) może uczestniczyć w pracach aktywu bibliotecznego,

d) ma dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz zasobów Centrum Multimedialnego,

e) ma zwiększony limit wypożyczeń książkowych,

3. Za sumienną pracę w bibliotece członkowie aktywu są honorowani pochwałami, punktami dodatnimi z zachowania, dyplomami uznania.

 

 

 Bibliotekarze:  mgr Maria Fryc i dr Anna Morawska

Dzisiaj jest
Sobota
18 sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz, Helena, Ilona, Klara, Tworzysława
Do końca roku zostało
136 dni