Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. W związku z tym szczególnym czasem, pomimo zaistniałych trudności spowodowanych panującą pandemią, uczniowie zespołu instrumentalnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Tuwima
w Kasince Małej pod kierunkiem Pani Małgosi Jędrysek wzięli udział
w nietypowym projekcie muzycznym.

Czytaj więcej...

Powrót dzieci do przedszkola.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej informuje, iż decyzją organu prowadzącego: zarządzenie nr 82/20 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 13 maja 2020 r. liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców do oddziału przedszkolnego w celu objęcia opieką wychowawczą w czasie epidemii powinna wynosić co najmniej 5 dzieci, wówczas szkoła może podjąć decyzję o wznowieniu zajęć w oddziałach przedszkolnych po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wójta Gminy.

Jeśli zmieniła się sytuacja rodzinna , zawodowa Waszej rodziny, prosimy zgłaszać potrzebę objęcia dziecka opieką przedszkolną telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.

Zostały opracowane procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19, dokument będzie znajdował się na stronie internetowej szkoły, rodzice zainteresowani powrotem dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są do zapoznania się treścią dokumentu i stosowania do jego zapisów a także wypełnienia oświadczenia oraz deklaracji zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie epidemii COVID-19 stanowiących załączniki do Procedury Bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Otwarcie Orlika

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej informuje, że po przeprowadzonej diagnozie potrzeb uczniów naszej szkoły, które wykazało duże zainteresowanie organizowanymi zajęciami na Orliku, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wójta Gminy Mszana Dolna informuję, że od 18 maja 2020 r. Orlik będzie udostępniony zainteresowanym.

Animatorami prowadzącymi zajęcia będą Pani Natalia Malec i Pan Mateusz Dąbrowa, którzy dbać będą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i wytycznych Ministerstwo Sportu obowiązujących na Orliku w czasie epidemii COVID-19 między innymi:

1. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe i złożyć stosowną kartę zapisu na zajęcia.

2. Przed zajęciami organizowanymi przez animatorów odbywać się będzie pomiar temperatury.

Czytaj więcej...

Sady „zimnych ogrodników” widziane oczami pierwszoklasistów.

 

Za sprawą ożywczego deszczu rozkwitła wokół nas wiosna i choć „zimni ogrodnicy” i ”zimna Zośka” trochę ostudzili temperaturę, to trzeba przyznać, że taki to już ich odwieczny przywilej, który potwierdzają znane od stuleci przysłowia:

  • Pankracy, Serwacy, Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą.

  • Pankracy, Serwacy i Bonifacy - źli na ogrody chłopacy.

  • Majowa Zofija bzy nam porozwija.

Zachowana w przysłowiach ludowa mądrość świadczy o wnikliwej obserwacji pogody przez naszych przodków. Zachęcam przy tej okazji do poznawania znaczenia przysłów; powiedzeń może rzadziej stosowanych w mowie dzisiejszej młodzieży ale  przez starszych chętnie używanych w różnych okolicznościach życia.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest
Środa
3 czerwca 2020
Imieniny obchodzą
Cecyliusz, Ferdynand, Klotylda, Konstantyn, Laurencjusz, Wawrzyniec, Laurentyn, Laurentyna, Leszek, Paula, Tamara
Do końca roku zostało
212 dni